Vaillant Atmotec-Turbotec Arıza Kodları

Vaillant Atmotec-Turbotec Arıza Kodları

F0 Arıza Kodu: Kalorifer gidiş suyu sensör bağlantısında kopma var.

►► Bağlantılar kontrol edilir kopma durumu söz konusu ise kopukluk giderilir. Sensör arızalı ise sensör değişimi ile sorun çözümlenir.

F1 Arıza Kodu: Kalorifer dönüş suyu sensör bağlantısında kopma var.

►► Bağlantılara bakılır. Kopma var ise ona göre işlem yapılır. Sensör arızası söz konusu ise değişim işlemi ile sorun giderilir.

F5 Arıza Kodu: Dış atık gaz sensörü bağlantısında kopma var.

►► Atık gaz bağlantısında kopma olduğunda ya da elektrik bağlantısı doğru şekilde yapılmadığında bu sorun yaşanır. Arıza tespiti ve onarımı için servisi aramalısınız.

F6 Arıza Kodu: İç atık gaz sensörü bağlantısında kopma var.

►► İç atık gaz sensörü bağlantısında kopma olduğunda veya elektrik bağlantısı ile alakalı sorun olduğunda ekranda bu arıza kodu belirir. Arıza teşhisi ve çözümü için servis çağırmalısınız.

F10 Arıza Kodu: Kalorifer gidiş suyu sensöründe kısa devre durumu.

►► Kalorifer gidiş suyu sensörü kablolarında kısa devre olabileceğini ya da sensörde sorun olabileceğini belirtir. Arıza yerinde görülerek tespit edilebilir. Tespit ve müdahale için servisi aramalısınız.

F11 Arıza Kodu: Kalorifer dönüş suyu sensöründe kısa devre durumu.

►► Kalorifer dönüş suyu sensörü kablolarında kısa devre durumu olabileceğini veya sensörün arızalı olabileceğini belirten hata kodudur. Arıza tespiti ve çözümü için servis yardımı almalısınız.

F13 Arıza Kodu: Aqua-konfor fonksiyonu sensöründe kısa devre durumu.

►► Sensörde ya da sensör bağlantılarında sorun olabilir. Arıza ancak yerinde görülerek tespit edilebilir. Net tespit ve çözüm için servis çağırmanız gerekmektedir.

F15 Arıza Kodu: Dış atık gaz sensöründe kısa devre durumu.

►► Sensör veya bağlantılarda sorun olabileceğinden servis yardımı almalısınız.

F16 Arıza Kodu: İç atık gaz sensöründe kısa devre durumu.

►► Sensörde ya da sensörün bağlı olduğu kablolarda kısa devre durumu olabilir. Servis yardımı almanız gerekmektedir.

F20/F25 Arıza Kodu: STB atık problemi.

►► Gidiş sensörü termik bağlantılarda problem olabileceğini ya da sensörün arızalı olabileceğini bildiren arıza kodudur. STB normalde limit termostat olarak bilinir. Yalnız Atmotec-Turbotec model kombilerde limit termostat yoktur. NTC ısıları yüksek ise anakart kilitlenir ve cihazın çalışmasını durdurur. Bu yüzden bu sorun yaşanır. Arızanın tespiti ve çözümü için uzman desteği almanız gerekmektedir.

F22/F2/F24 Arıza Kodu: Kuru yanma problemi.

►► Bu gibi arıza durumlarında sistemdeki suyu kontrol etmeniz gerekmektedir. Kombi su basıncı düşük olabilir. Basınç düşük ise kombiye su basmanız gerekir. Kombinin sağ altında gri kelebek şeklindeki doldurma musluğunu sola çevirip kombi basıncını 1,5 e getirmeniz gerekir. Bar göstergesi gri rengin ortasına geldiğinde işlemi sonlandırmanız gerekir. İşlem sonrasında sorun düzelmezse ya da su basıncı ideal değerde ise bu durumda; pompa gücü yeterli olmayabilir, pompa sıkışıyor olabilir, ana eşanjörde tıkanma ya da kireçlenme olabilir, kalorifer filtresinde tıkanma olabilir veya sistemde hava olabilir. Net arıza tespiti ve çözümü için Vaillant Servisi yardımı almanız gerekmektedir.

F26 Arıza Kodu: Gaz valfi adım motoru elektrik akımı düzenli değil.

►► Gaz valfinde sorun olabileceğini belirten bu arıza durumunda yine de tespit ve müdahale için servis yardımı almalısınız.

F27 Arıza Kodu: Sahte alev uyarısı.

►► Gaz valfinin kapalı olmasına rağmen iyonizasyonun alev alma sinyali gönderdiğini belirtir. Bu arıza durumunda gaz ventilleri kaçırıyor, elektronik kart arızalı veya iyonizasyon elektrodu ile alakalı sorun olabilir. Arızanın tespiti ve onarımı için servis yardımı almalısınız.

F28 Arıza Kodu: Cihazın devreye girmesine karşın alev oluşumu yok.

►► Yani kombi ateşleme yapmıyor demektir. Bu durumda önce gaz girişlerini kontrol ederek açık olduğundan ve kombinize gaz geldiğinden emin olmanız gerekir. Gaz girişleri açık ve kombinize gaz geldiğinden eminseniz eğer kombiye reset atmanız gerekir. 3 reset uygulaması sonrasında arızada düzelme durumu olmuyorsa eğer parçalarda sorun olabileceği için Vaillant Servisi yardımı almalısınız. Bu gibi arıza durumlarında; gaz armatöründe, elektronik kartta veya elektrotlarda sorun olabilmektedir. Kesin tespit ve çözüm için servis çağırmalısınız.

F29 Arıza Kodu: Cihaz çalışırken alev sönüyor.

►► İyonizasyon problemi olarak adlandırmak mümkündür. Alevin aniden söndüğünü belirtir. Cihaz bu durumda ateşleme işlemini başarılı bir şekilde yapamayacağı için arızaya geçer. Bu arıza durumunda servis öncesi kombiyi birkaç kez resetlemelisiniz. Ani gaz kesintisi olabilme ihtimali olabileceğinden dairenizde gaz olduğundan emin olmanız gerekir. Yine de sorun düzelmezse eğer; atık gaz sisteminde sorun olabilir, iyon elektrodunda sorun olabilir veya gaz valfi-anakart arızası olabilir. Net tespit ve çözüm için servisi aramalısınız.

F33 Arıza Kodu: Eşanjör koruması devrede.

►► Isı talebinden 30 dk sonra prosestatın kontaklarını kapatmadığını belirtir. Hava prosestatı swichinden sinyal alınamıyor olabilir, fanda sorun olabilir ya da elektronik kart arızası olabilir. Tespit ve arıza onarımı için servis yardımı almalısınız.

F36 Arıza Kodu: 3 deneme sonrası atık gaz çıkışı algılanmıyor.

►► Yanma havasının yeterli düzeyde olmadığını belirtir. Baca çekişi doğru olmayabilir. Bu arıza durumunda cihaz bloke olur ve çalışmaz. Tespit ve müdahale için servis çağırmanız gerekir.

F49 Arıza Kodu: eBUS düşük gerilim sorunu.

►► Voltaj problemi olarak adlandırabileceğimiz arıza durumudur. Şebeke voltajı düşük ya da yüksek olabilir. Voltajlar düzelene kadar beklemeniz gerekir. Çünkü arızanın düzelme olasılığı vardır. Uzun süre bekleme neticesinde arızada düzelme olmaz ise voltaj sebebi ile elektronik kart hasar görmüş olabilir. Karta müdahale için servisi aramalısınız. Arızanın tekrar etmemesi için kombi regülatörü kullanmanızı tavsiye ederiz.

F61 Arıza Kodu: Gaz valfi ventillerinin kumanda sorunu.

►► Gaz valfi kablolarında sorun olabilir. Gaz valfi arızalı olabilir ya da bobinlerinde kısa devre durumu olabilir. Elektronik kart arızası da söz konusu olabilir. Net tespit ve çözüm için servis desteği almalısınız.

F62 Arıza Kodu: Gaz valfi ventillerinde kapatma gecikiyor.

►► Gaz valfi kaçırıyor olabilir ya da anakartta sorun olabilir. Arızanın tespiti yerinde yapılabilir. Onarım için de servisi aramanız gerekir.

F63 Arıza Kodu: EEPROM problemi.

►► Elektronik kart sorunu olarak da bilinir. Cihaz çalışma yapmayacaktır. Arızanın tespit edilerek çözümlenmesi açısından uzman yardımı almanız gerekmektedir.

F64 Arıza Kodu: Elektronik/sensör problemi.

►► Gidiş ya da dönüş sensörlerinde kısa devre sorunu olabileceğini ya da anakartın arızalı olabileceğini belirten uyarı kodudur. Arıza halinde tespit ve çözüm için mutlaka uzman yardımı alınmalıdır.

F65 Arıza Kodu: Elektronik sistemi ısısı aşırı yüksek.

►► Elektronik sistem dış etkilerden dolayı ısındığı zaman veya anakartta sorun olduğu zaman bu sorun yaşanır. Tespit ve müdahale için servisi aramanız gerekmektedir.

F67 Arıza Kodu: İyon elektrodu besleme gerilimi sınırları dışına çıkmış.

►► İyon elektrodunun 0 ya da 5 V olduğunu belirtir. Bu durumda anakart arızalı olabilir. Arızanın tespit edilerek çözümlenmesi açısından uzman desteği almanız gerekmektedir.

F70 Arıza Kodu: Ekran ve elektronik kart için geçersiz cihaz tipi numarası sorunu.

►► Ekran ve anakart aynı anda değiştirildiyse eğer cihaz tipi numarası yanlış girilmiş olabilir. İki parçanın konumlandırılmasında sorun olabilir. Bağlantı problemi olabilir. Arıza teşhis ve onarımı için uzman yardımı almalısınız.

F71 Arıza Kodu: Gidiş sensörü sabit değer bildiriyor.

►► Gidiş sensöründe arıza olabilir. Arıza tespit ve onarımı için uzman yardımı almalısınız.

F72 Arıza Kodu: Gidiş ya da dönüş sensöründe sorun var.

►► Sensörler kontrol edilir. Tolerans değeri yüksek olabilir. Arızanın yerinde görülmesi ve tespit edilmesi gerekir. Uzman desteği almalısınız.

F73 Arıza Kodu: Su basınç sensör sinyali çok düşük.

►► Su basınç sensörü bağlantısı kesilmiş olabilir ya da bağlantıda kısa devre olabilir. Basınç sensörü arızası da söz konusu olabilir. Servis yardımı almalısınız.

F74 Arıza Kodu: Su basınç sensör sinyali çok yüksek.

►► Su basınç sensörü bağlantısında kısa devre olduğunda ya da basınç sensörü arızalı olduğunda bu sorun yaşanır. Arıza tespiti ve onarımı için uzman yardımı almalısınız.

F75 Arıza Kodu: 5 deneme sonrası pompanın devreye girmesi esnasında gereken basınç farkı oluşmuyor.

►► Öncelikle basıncı kontrol etmeniz gerekir. Kombi basıncı düşük ise su basmanız gerekir. Basınç değeri normalse ya da su basma işlemi sonrası arızada düzelme olmuyorsa basınç sensöründe sorun olabilir, sistemde hava olabilir ya da devir daim pompası arızalı olabilir. Arızanın yerinde tespit edilmesi ve çözümlenmesi açısından mutlaka uzman yardımı almalısınız.

F77 Arıza Kodu: Yoğuşma suyu pompası su seviyesi / 7 den 2 seçmeli modül üstünden geri bildirim yok.

►► Yoğuşma suyu pompası arızalı olabilir, kablo bağlantılarında problem olabilir, atık gaz klapesi geri bildirimi olmayabilir. Arıza durumu hakkında net bilgi ve yardım için Vaillant Servisi aramalısınız.