Vaillant Vck Arıza Kodları

Vaillant Vck Arıza Kodları

►► Ana şalter açıkken yeşil ışık yanıyor mu?

Yanıp sönüyorsa; Aşırı ısınma sorunu var demektir. Tesisat vanaları ve kalorifer vanaları açık olmalıdır. Kombi servis öncesi resetlenmelidir. Arıza durumunda düzelme olmuyor ise servis yardımı alınmalıdır.

Yanmıyorsa; Elektriğe giriş bağlantılarında, binaya ait ana giriş sigortasında, kablo bağlantı grubunda veya anakart trafosunda sorun olabilir. Tespit ve müdahale için servis çağırmalısınız.

►► İkinci ışık yanıyor mu?

Yanmıyorsa; Kombi kış moduna alınmamış olabilir. Oda termostatı üstünde talep var mı diye kontrol edilmelidir. Bir sorun yoksa eğer kart ile alakalı arıza durumu söz konusu olabilir. Servis yardımı almalısınız.

Yanıyorsa; Cihaz sıcak su talebinde demektir. Cihazda sorun yoktur.

►► Dördüncü ışık yanıyor mu?

Yanıp sönüyorsa; Bacalı kombilerde; baca çekişi yetersiz olabilir servis yardımı almalısınız. Hermetik kombilerde; prosestat açık konumdan kapalı konuma geçemiyor olabilir. Arıza tespiti ve onarımı için servis desteği almalısınız.

Yanmıyorsa; Bacalı kombilerde; baca çekimi yeteriz, baca tıkalı ya da baca sensörü arızalı olabilir. Arıza tespiti ve müdahalesi için servis çağırmalısınız. Hermetik kombilerde; hava prosestatı kontakları yapışık olabilir ya da kısa devre durumu olabilir. Bu durumda fan ya da elektronik kart da arızalı olabilir. Tespit ve müdahale için mutlaka servis yardımı alın.

►► Beşinci ışık yanıyor mu?

Yanıp sönüyorsa; Kombi sisteminde su azalmış demektir. Basıncı kontrol etmeli ve kombiye 1,5 bara kadar su başmalsınız. Basınçta bir sorun yoksa eğer mikro şalter kısa devrede olabilir, pompa arızalı olabilir, fark basınç şalteri daima açık konumda kalıyor olabilir. Net tespit ve çözüm için mutlaka uzman yardımı almalısınız.

Yanmıyorsa; Sorun gaz valfi ya da anakart ile alakalı olabilir. Arızanın kesin tespiti ve çözümü için servis desteği almalısınız.

►► Altıncı ışık yanıyor mu?

Yanıp sönüyorsa; Tesisatı gidiş sensörünün kablolarında kopukluk ya da kısa devre olabilir. Servis yardımı almanız gerekir.

Yanmıyorsa; Alev oluşmuyor yalnız iyon alevi hissedemiyor olabilir. Elektronik kablosunda sorun olabilir. Kombi ateşleme yapamıyor ateşleme kablolarında kopma, anakartta, gaz grubunda, elektrotlarda sorun olabilir. Kombi ateşleme yapıyor ancak cihaz alev algılamıyor olabilir, sorun gaz valfinde ya da gaz ayarlarında olabilir, iyon elektrodunda ya da anakartta olabilir, atık gaz sistemi sorunu olabilir. Uzman yardımı almanız gerekmektedir.

►► Yedinci ışık yanıyor mu?

Yanıp sönüyorsa; Mikro işlemci sorunu var demektir. Servis öncesi kombiyi resetleyin. Düzelme olmaz ise elektronik kart yanmış ya da röleleri arızalanmış olabilir. Kesin bir tespit ve çözüm için mutlaka servisi aramalısınız.

Yanıyorsa; Kombi ateşleme yapmasına karşın cihaz alev almıyor demektir. Elektrotlarda, gaz grubunda, anakartta sorun olabilir. Atık gaz sisteminde de sorun olabilir. Tespit ve müdahale için servisi aramalısınız.

Yanmıyorsa; Kombide sorun yoktur. Bir süre bekleyin, cihazı kapatıp açın. Düzelme olacaktır, olmazsa servisi arayabilir bilgi ve yardımları alabilirsiniz.